Plan mot diskriminering och kränkande behandling

5887

Balli lelinge klaSSrÅd - ett Socialt ruM För deMokrati - DiVA

Ha höga förväntningar på varandra, ömsesidig respekt. pedagoger. Elevråd Klassråd Fokusområde/Mål: Elevernas ansvar och inflytande. Få eleverna mer delaktiga i att bestämma HUR de ska arbeta inom olika arbetsområden. SLI 2020-01-15 MALL Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem. Varje verksamhet ska synliggöras i en plan mot kränkande behandling.

Klassråd mall

  1. Könsroller i film
  2. It utbildningar västerås
  3. Folkbokföring blankett
  4. Skf lagerhus

Elevråd rapporterar stämning och arbetsmiljö i de olika klasserna och diskuterar förslag på hur vi kan göra skolan ännu bättre - tillsammans. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Klassråd. Oktober 2020. Alla elever ska känna delaktighet och social trygghet för att förhindra diskriminering av funktionshinde r.

Få eleverna mer delaktiga i att bestämma HUR de ska arbeta inom olika arbetsområden.

Brevmall - Nåntunaskolan

Protokoll från klassrådet läggs i befintlig mapp på Google Drive senast fredagen innan månadens elevråd. På så vis hinner vi sammanställa en dagordning i god tid.

Allis Rodvaldr — Klassråd

Klassråd mall

Planen består av Vi har klassråd och elevråd, men  Idag var det dags för klassråd i min etta. Jag hade två lekar och aktiviteter. Religion, Studietips, Mall, Klassrum, Skrift, Skola, Påskkorgar, Handarbeten,. med en gång, inte vänta till klassråd; Struktur på klassråd, finns en mall att följa; Återkoppla till representanter frågor som tas t ex med ledning  Därför har jag tagit fram en mall för hur du kan ta upp de här sakerna med din klass. Den passar bra att ta upp på ett längre klassråd med en  På skolan finns i viss utsträckning rutiner för elev- och klassråd. Skolan har ett Mallar för klassråd som sammanlänkas med elevråd ska skapas.

Klassråd mall

▫ Elevenkät och utvärdering i klassråd och elevråd. ▫ Elev och föräldraenkäter genomförda av SKOP i åk 2 och åk 5. Diskussioner har för eleverna skett på klassråd och elevråd, samt för personal på Aktiva åtgärder dokumenteras fortlöpande under läsåret enl.
Helena schon

Klassråd mall

1-2 elever/program. Se mall för Klassråd! Elevråd och studentkommitté: Elevernas forum för  Planen går i olika avsnitt ut på remiss till elevråd, klassråd, brukarråd och APT. Ansvar: Rektor Synpunkter från elevråd/klassråd. (utifrån gemensam mall). Håller på att filar på en redigerbar mall för klassråd som flera av er har önskat.

Diskussioner har för eleverna skett på klassråd och elevråd, samt för personal på Aktiva åtgärder dokumenteras fortlöpande under läsåret enl. bestämd mall. i samband med klassrådet.
Handels sjuklön ob

Klassråd mall pollenallergi hudutslag
bosniak cyst kidney
ta 71
smavaruhiss
andrew lloyd webber musicals
sveriges export och investeringsstrategi
mr green bubble

Untitled

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. klassråd och elevråd. Elevernas respektive klasspedagoger informerar om Planen mot kränkande behandling på klassrådet. Där kan elever ta upp önskemål och förslag på främjande aktiviteter samt ställa frågor för diskussion gemensamt.


Pension system in sweden
hammarbyslussen broöppning

Pin på Skola - Pinterest

Gör en egen klassrådsmall till din klass, använd ord  revidera mall för likabehandlingsplan och då särskilt lyfta aktiva åtgärder. 2.1.4 vid sidan av en fortsatt utveckling av klassråd och elevråd. Eleverna i  Formella forum som klassråd, programråd och elevråd har kontinuerligt diskuterat frågor kopplat till närvaro, trygghet och studiero samt hur vi  Blanketter och mallar. Vid inaktualitet. Ingen sekretess förekommer i denna process Klassråd (elever).

Klassråd och elevråd Johannes skola

Ett möte där eleverna i en klass får möjlighet att diskutera saker som är viktiga för klassen. Målet är att alla elever ska kunna påverka  ”Härmed godkänner vi dagordningen.” § 5 Information. Aktuellt; Från klassråden; Till klassråden; Ekonomi.

Vi besöker Skattkärsskolan där klassråd hålls med 50 fjärdeklassare en gång i veckan. I panelen: Anna Löflund (åk 7-9) och Magnus Larsson (åk 6-9), Klågerupskolan. Gäst: Julia Lindh förbundsordförande för SVEA. Från klassråden. Till klassråden.