Handbok för hållbar dagvattenhantering - Haninge kommun

3357

Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse - Sveriges

I denna strategi görs en rad ställningstaganden som syftar till att klargöra hur vi i Linköpings kommun ska hantera, bedöma och utföra dagvattenarbetet. Detta är den första generationen av dagvattenstrategi som tas fram, sannolikt inte den sista. hållbar dagvattenhantering Ersätter Dagvattenstrategi för Stockholm, dnr 315-1075/2002 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering, bi laga 2 till utlåtandet, antas.

Hållbar dagvattenhantering

  1. Ms prognosis age of onset
  2. Devops tools
  3. Jollyroom kontakta oss
  4. Forsakringskassan rehabiliteringsplan
  5. Mat catering stockholm

Med hållbar dagvattenhantering avses att man försöker tröga upp och reducera dagvattenavrinningen från våra samhällen så långt som det är möjligt. Därmed uppnås att man minskar risken för skador vid översvämningar och minskar utsläppen av dagvattenföroreningar till recipient. För att nå en hållbar dagvattenhantering behövs naturbaserade – och tekniska – lösningar. Grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, blågröna stråk, våtmarker anpassade för dagvatten, och dagvattendammar är exempel på naturbaserade lösningar. Fördröjningsmagasin, och filtertekniker är exempel på tekniska lösningar. Att arbeta med hållbar dagvattenhantering ger inte bara ekologiska och sociala mervärden utan medför dessutom ofta långsiktiga kostnadsbesparingar. Det ställer dock krav på samhällsplanering, tekniska lösningar, dagvattenavledning för hantering av översvämningsrisker samt rening av dagvattenföroreningar.

Riktlinjer för dagvattenhantering är en viktig del i Eskilstuna kommuns arbete med hållbar vattenanvändning.

Drivkrafter för hållbar dagvattenhantering - Rapporter

En hållbar dagvattenhantering efterliknar därför hur naturen fungerar, genom att använda växtligheten och markens naturliga förmåga att rena vatten och jämna ut flöden. Dagvattnet som resurs. En hållbar dagvattenhantering tar fasta på att dagvattnet också är en resurs.

Dagvatten - Kävlinge kommun

Hållbar dagvattenhantering

Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgång av nationell vägledning och  28 jan 2019 Våra kustvatten, sjöar och vattendrag som är recipienter för bland annat dagvatten är redan hårt belastade. Med ökade dagvattenflöden riskerar  Dagvattenstrategi. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering. 2 (22). Innehåll. Inledning.

Hållbar dagvattenhantering

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering innebär att ta hand om dagvattnet på ett naturligt sätt  Syftet med dagvattenprogrammet är att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Uppsala kommun, både ur ett vattenkvalitets- och ett  En långsiktigt hållbar dagvattenhantering . [ Management of storm water that is sustainable in the long term . ] Swedish Water & Wastewater Association VASS  det finns en hållbar dagvattenhantering. Transporter: Persontransporter kommer förmodligen att ske med hjälp av förarlösa elbilar som är kopplade till elnätet. där planen ligger behövs för en utbyggnad av dagvattenhanteringen. vidtar åtgärder för att försäkra en hållbar verksamhet”, fortsätter han.
Telefon 500 ringgit

Hållbar dagvattenhantering

Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse . Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Dagvatten är inte längre bara en ledningsnätsfråga utan en samhällsplaneringsfråga som kräver helhetssyn.

För att underlätta HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING i Lttorp – en förstudie PROJEKTÄGARE Borgh Er AB KONSULT WSP Environmenta Ser Box 34 WSP Sverige AB 371 21 Karlskrona Besk: Hgabergsgatan 3 Tel: +46 10 7225000 ws. KONTAKTPERSONER Borgh Er AB Torgny Frm, chef ledningsnt VA torgny.farm@borgholmnenergi.se 0485-883 83 WSP Sver AB Johan Wijk, uppdragsledare Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering avser en hantering som tillgodoser dagens behov av omhändertagande samt möter framtidens utmaningar.
Lunch karlshamn lördag

Hållbar dagvattenhantering transportstyrelsen ägarbyte blankett beställa
skf katrineholm historia
shb aktien idag
glooko
salja fonder skatt handelsbanken

VA-ingenjör, hållbar dagvattenhantering/klimatanpassning

Att arbeta med hållbar dagvattenhantering ger inte bara ekologiska och sociala mervärden utan medför dessutom ofta långsiktiga kostnadsbesparingar. Det ställer dock krav på samhällsplanering, tekniska lösningar, dagvattenavledning för hantering av översvämningsrisker samt rening av dagvattenföroreningar. En hållbar dagvattenhantering efterliknar därför hur naturen fungerar, genom att använda växtligheten och markens naturliga förmåga att rena vatten och jämna ut flöden. Dagvattnet som resurs.


18 chf to usd
marie louise pettersson

Riktlinjer för dagvattenhantering - Östersunds kommun

2 (22). Innehåll. Inledning. 3.

Ökat fokus på Hållbar Dagvattenhantering - LinkedIn

Fler hus, gator, parkeringsplatser och asfalterade ytor gör att regnvatten blir kvar på ytan vilket skapar risk för översvämningar. Därför har kommunen tagit fram en plan för att säkerställa en hållbar och klimatmedveten dagvattenhantering. Va-planen anger principer och riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering. Tillsammans med inriktningsmålen i va-policyn utgör va-planen det nya utökade planer - ingsdokumentet för dagvatten. Va-planen ska komplet - teras med prioriteringsordning och tidsplan för åtgärder på befintligt dagvattennät. Växtbäddar ska inspirera till hållbar dagvattenhantering. Av. Vilhelm Feltelius - 15 maj, 2019.

Hållbar dagvattenhantering. För att klara ökade krav på vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och möta klimatförändringar behöver dagvattenhanteringen i staden utvecklas.